Rekisteriseloste.

Eli

Rekisterinpitäjä

Nimi:                                  REX Finland Oy

Y-tunnus:                          2316970-6

Osoite:                               Jousalantie 7

Postinumero:                    16100

Postitoimipaikka:              UUSIKYLÄ

Puhelinnumero:               020-7300 590

Sähköpostiosoite:           info@rexfinland.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Yritys:                                 REX Finland Oy

Nimi:                                  Toni Vallius

Osoite:                               Jousalantie 7

Postinumero:                    16100

Postitoimipaikka:             UUSIKYLÄ

Puhelinnumero:                020-7300 595

Sähköposti:                      toni.vallius@rexfinland.fi

 Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Tarjoamiemme palveluiden toimittamiseen, laskutukseen, tarjouspyyntöjen käsittelyyn ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, y-tunnus, etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Lisäksi laskutuksessa vaaditut tiedot tallennetaan kirjanpitolain vaatiman ajan verran, joka on 10 vuotta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään, viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi), sekä laskutusasiakkaiden kohdalla Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä.

Tietoja verkkosivuston käytöstä kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. (Lisää tietoa kohdassa ”Evästeiden (cookies) käyttö)

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Verkkosivujemme kautta lähetetyt tiedot siirretään verkkopankeista tutun SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Osoite

Jousalantie 7
16100 Uusikylä

Puhelin

0207-300 590

Puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Sähköposti

info@rexfinland.fi

 

Yksityisyys

Yksityisyytesi on meille ensisijaisen tärkeää.

Rekisteriselosteen voitte lukea tästä linkistä.

Olemme myös täällä

© REX Finland Oy | Y-tunnus 2316970-6

"Avoin R-symboli" -logo on REX Finland Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.

Vieritä ylös