Tietosuojaseloste ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän nimi: REX Finland Oy
Y-tunnus: 2316970-6
Osoite: Nostavankuja 1
Postinumero: 15820
Postitoimipaikka: LAHTI
Puhelinnumero: 020-7300 590
Sähköpostiosoite: [email protected]

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava
Nimi: Sami Holopainen
Osoite: Nostavankuja 1
Postinumero: 15820
Postitoimipaikka: LAHTI
Puhelinnumero: 020-7300 590
Sähköposti: [email protected]

Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Tarjoamiemme palveluiden toimittamiseen, laskutukseen, tarjouspyyntöjen käsittelyyn ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Yrityksen nimi, y-tunnus, etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus.

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Lisäksi laskutuksessa vaaditut tiedot tallennetaan kirjanpitolain vaatiman ajan verran, joka on 10 vuotta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään, viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi), sekä laskutusasiakkaiden kohdalla Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä. Tietoja verkkosivuston käytöstä kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. (Lisää tietoa kohdassa ”Evästeiden (cookies) käyttö)

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö
Jotta voisimme pitää verkkosivustomme helppokäyttöisenä ja ajantasaisena, käytämme Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua auttamaan meitä ymmärtämään, kuinka vierailijat käyttävät sivustoamme. Tämän avulla voimme nähdä esimerkiksi, mikä verkkosivumme sisältö on suosituin, ja varmistamaan myös, että sisältöämme päivitetään ja parannetaan jatkuvasti. Keräämämme tiedot ovat nimettömiä ja niitä käytetään ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin.

Miten Google käyttää tietojasi yhteistyökumppaneiden sivustoilla ja sovelluksissa >

Miten Google Analytics suojaa kävijältä kerätyt tiedot >

Estä Google Analytics -seuranta selainlisäosalla >

Rekisterin suojaus
Verkkosivujemme kautta lähetetyt tiedot siirretään verkkopankeista tutun SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaseloste on tarkastettu ja päivitetty viimeksi 20.02.2020.

Vieritä ylös